Ljusfallet & Bagghyttan

Vi har beviljats stöd för ett utbyggnadsprojekt till Ljusfallet och Bagghyttan av Post- och Telestyrelsen och Finansieras av Europeiska unionen -NextGenerationEU.

Fastighetsägare i Ljusfallet och Bagghyttan erbjuds nu att ansluta sig till föreningens nät genom att ansöka om medlemskap i föreningen samt skicka in underskrivet anslutningsavtal (finns under dokumentarkiv).

Föreningen har fått stöd av Post- och Telestyrelsen för att genomföra detta utbyggnadsprojekt som därmed delvis finansieras av Europeiska unionen -NextGenerationEU. Detta möjliggör att vi kan erbjuda en anslutning för 30.500 kr för anslutning ända fram till huset alternativt 25.500 kr om ni själva gräver ner slang på tomten. Av respektive belopp utgör 19.250 kr insatsbelopp i föreningen. Beloppet faktureras i samband med uppstart av byggnation. Denna kommer att starta under juni 2023 och bör vara klar senast i september 2023. De årliga kostnaderna i föreningen består sedan av en årlig medlemsavgift på 100 kr samt en årlig serviceavgift på 650 kr.

Preliminär tidsplan är byggnation påbörjas under våren 2023 och att det är färdiginstallerat och i drift i september 2023.