Ljusfallet & Bagghyttan

Vi har beviljats stöd för ett utbyggnadsprojekt till Ljusfallet och Bagghyttan av Post- och Telestyrelsen och Finansieras av Europeiska unionen -NextGenerationEU.

Projektet färdigställdes under 2023, för efteranslutning i Ljusfallet/Bagghyttan, se info i denna länk

Föreningen fick stöd av Post- och Telestyrelsen för att genomföra detta utbyggnadsprojekt som därmed delvis finansierades av Europeiska unionen -NextGenerationEU.