Ljusfallet & Bagghyttan

Vi har beviljats stöd för ett utbyggnadsprojekt till Ljusfallet och Bagghyttan av Post- och Telestyrelsen och Finansieras av Europeiska unionen -NextGenerationEU.

Fastighetsägare i Ljusfallet och Bagghyttan erbjuds nu att ansluta sig till föreningens nät genom att ansöka om medlemskap i föreningen samt skicka in underskrivet anslutningsavtal (finns under dokumentarkiv). Preliminär tidsplan är byggnation och installation under 2023.