Efteranslutningar

Information för dig som vill ansluta din fastighet till By-Horndal Landsbygdsfibers fibernät.

Vi samlar ihop alla önskemål om efteranslutningar för att genomföra dem en gång per år. Intresseanmälan görs genom att ansöka om medlemskap här. Vi samlar ihop de intresseanmälningar som inkommit till sista januari och arbete utförs under våren/sommaren efter kontraktsteckning.

Välkommen med din ansökan!