Efteranslutningar

Information för dig som vill ansluta din fastighet till By-Horndal Landsbygdsfibers fibernät.

Vi samlar ihop alla önskemål om efteranslutningar för att genomföra dem en gång per år. Intresseanmälan görs genom att ansöka om medlemskap här. Vi samlar ihop de intresseanmälningar som inkommit till sista januari och skickar dem sedan till entreprenör för offertförfrågan. När entreprenör har räknat på kostnaden återkommer vi till fastighetsägaren med ett pris. De som önskar en efteranslutning betalar självkostnadspris, dock minimum 26.250 kr (varav 20.000 är insats i föreningen samt 5000 + moms i efteranslutningsavgift). Om fastighetsägaren accepterar offerten skrivs kontrakt mellan förening och fastighetsägare. Föreningen tillämpar förskottsbetalning där betalning erläggs i samband med kontraktsskrivning. Föreningen skickar sedan beställning av efteranslutning vidare till entreprenör och arbete utförs under våren/sommaren efter kontraktsteckning.

Välkommen med din ansökan!