Preliminär tidsplan

Preliminär tidsplan 2018-06-17

Detta är den prognos som vi har tillgång till idag och som presenterades på årsstämman i maj.  Osäkerhet är dock stor då vi i de flesta fall är beroende av Avesta kommuns stamledning samt samförläggning av Vattenfalls kablar vilkas arbete vi ej kan råda över. Vid stora infrastrukturprojekt som detta är man skyldig att informera övriga ledningsägare och om möjligt bereda till samförläggning. Detta tar dessvärre tid men man undviker flera grävningar på samma sträcka, ökar driftsäkerheten på elförsörjningen med nya och nedgrävda kablar mm.

Etapp 1.

 1. Näs-Kyrkbyn KLART
 2. Rudu KLART
 3. Spisbo, Strandmora och Mesta. KLART (förutom två fastigheter)

 

Etapp 2 (VF=Vattenfall, AK=Avesta kommun, TRV=Trafikverket)

 1. By –Gåsbo- Storbyn-Åkersbyn inklusive Fullsta. Samförläggning med Vattenfall.
  Klart
 1. Åkersbyn-Hovnäs-Born- Gålsbo. Samförläggning med Vattenfall.
  Klart
 1. Åkersbyn-Smedsbo-Bengtsbo.
  Klart
 1. Hovnäs- Leknäs (via sjökabel).
  Klart
 1. Byås. Söder om Kyrkan.
  Klart
 1. Vadsbro.
  Klart
 1. By-västra delarna av åsen i centrala By och Västmossa (samförläggning med Vattenfall).
  Klart
 1. Nylandet.
  Klart
 1. Västanhedevägen i Hede .
  Klart
 1. Centrala delarna av Hede.
  Norra delen kvar, problem med stamfiber en bit samt några fastigheter kvar att blåsa till.
 1. Östra delarna av Hede-Vatebo. Samförläggning med Vattenfall .
  Felsökning pågår kring de fastigheter som inte är igång än, i övrigt klart
 1. Rossberga-Fornby. Samförläggning med Vattenfall.
  Maj 2019.
  Grävning pågår i delar. Andra delar färdigsvetsade och vissa klara för blåsning
 1. Rossberga-Morshyttan. Samförläggning med Vattenfall.
  Nytt slutdatum beräknad till juni 2019.
  Grävning pågår i delar. Andra delar färdigsvetsade och vissa klara för blåsning
 1. Rossberga-Horndal.
  Nytt slutdatum beräknad till juni 2019.
  Tidsplan uppdateras senare i nov
 2. Tommesbo samt Fallet. Samförläggning med Vattenfall.
  Nytt slutdatum beräknat till juni 201
  Vi inväntar mer detaljer kring uppstart här
 3. Rosslandet. Samförläggning med Vattenfall.
  Nytt slutdatum beräknad till augusti 2019.
  VF projektering pågår efter Grönsinkavägen, men problem med tillstånd (TRV).  Tidplan uppdateras senare i nov.
 1. Krångede. Viss kanalisationen klar sedan tidigare från AK.
  Nytt slutdatum beräknat till augusti 2019.
  Fortfarande oklart med nod, tidplan uppdateras senare i nov.