Preliminär tidsplan

Tidsplan 2020-09-01

Nu är det stora projektet färdigställt och vi kommer fortsättningsvis att arbeta med efteranslutningar samt hitta lösningar på områden som inte lyckats att nå hittills. För dig som ännu inte är ansluten kan du maila din förfrågan till fiber.i.by@gmail.com samt fylla i medlemsansökan här på hemsidan

Etapp 1.

 1. Näs-Kyrkbyn KLART
 2. Rudu KLART
 3. Spisbo, Strandmora och Mesta. KLART (förutom tre fastigheter)

 

Etapp 2 (VF=Vattenfall, AK=Avesta kommun, TRV=Trafikverket)

 1. By –Gåsbo- Storbyn-Åkersbyn inklusive Fullsta. Samförläggning med Vattenfall.
  Klart
 1. Åkersbyn-Hovnäs-Born- Gålsbo. Samförläggning med Vattenfall.
  Klart
 1. Åkersbyn-Smedsbo-Bengtsbo.
  Klart
 1. Hovnäs- Leknäs (via sjökabel).
  Klart
 1. Byås. Söder om Kyrkan.
  Klart
 1. Vadsbro.
  Klart
 1. By-västra delarna av åsen i centrala By och Västmossa (samförläggning med Vattenfall).
  Klart
 1. Nylandet.
  Klart
 1. Västanhedevägen i Hede .
  Klart
 1. Centrala delarna av Hede.
  Klart.
 1. Östra delarna av Hede-Vatebo. Samförläggning med Vattenfall .
  Klart.
 1. Rossberga-Fornby. Samförläggning med Vattenfall.
  Klart.
 1. Rossberga-Morshyttan. Samförläggning med Vattenfall.
  Klart.
 1. Rossberga-Horndal.
  Klart.
 2. Tommesbo samt Fallet. Samförläggning med Vattenfall.
  Klart
 3. Rosslandet. Samförläggning med Vattenfall.
  Klart.
 1. Krångede. Viss kanalisationen klar sedan tidigare från AK.
  Klart.