Preliminär tidsplan

Preliminär tidsplan 2020-05-08

Detta är den prognos som vi har tillgång till idag och som presenterades på årsstämman i maj.  Osäkerhet är dock stor då vi i de flesta fall är beroende av Avesta kommuns stamledning samt samförläggning av Vattenfalls kablar vilkas arbete vi ej kan råda över. Vid stora infrastrukturprojekt som detta är man skyldig att informera övriga ledningsägare och om möjligt bereda till samförläggning. Detta tar dessvärre tid men man undviker flera grävningar på samma sträcka, ökar driftsäkerheten på elförsörjningen med nya och nedgrävda kablar mm.

Etapp 1.

 1. Näs-Kyrkbyn KLART
 2. Rudu KLART
 3. Spisbo, Strandmora och Mesta. KLART (förutom tre fastigheter)

 

Etapp 2 (VF=Vattenfall, AK=Avesta kommun, TRV=Trafikverket)

 1. By –Gåsbo- Storbyn-Åkersbyn inklusive Fullsta. Samförläggning med Vattenfall.
  Klart
 1. Åkersbyn-Hovnäs-Born- Gålsbo. Samförläggning med Vattenfall.
  Klart
 1. Åkersbyn-Smedsbo-Bengtsbo.
  Klart
 1. Hovnäs- Leknäs (via sjökabel).
  Klart
 1. Byås. Söder om Kyrkan.
  Klart
 1. Vadsbro.
  Klart
 1. By-västra delarna av åsen i centrala By och Västmossa (samförläggning med Vattenfall).
  Klart
 1. Nylandet.
  Klart
 1. Västanhedevägen i Hede .
  Klart
 1. Centrala delarna av Hede.
  Klart.
 1. Östra delarna av Hede-Vatebo. Samförläggning med Vattenfall .
  Klart.
 1. Rossberga-Fornby. Samförläggning med Vattenfall.
  Klart.
 1. Rossberga-Morshyttan. Samförläggning med Vattenfall.
  Klart.
 1. Rossberga-Horndal.
  Klart.
 2. Tommesbo samt Fallet. Samförläggning med Vattenfall.
  Fyra fastigheter återstår
 3. Rosslandet. Samförläggning med Vattenfall.
  Klart.
 1. Krångede. Viss kanalisationen klar sedan tidigare från AK.
  Klart.