Info vid byggnation

Det här händer när fibern kommer…

 

Steg ett: Nedgrävning av tomslang.

Nedgrävning av tomslang för fibern har nu startat. Det är tre aktörer, By-Horndal Landsbygdsfiber, Vattenfall och Avesta kommun som samarbetar för att det ska bli så lite grävning som möjligt. Vattenfall gräver ner nya elkablar i vissa delar av området där det ska bli fiber. Där Vattenfall gräver läggs tomslang för fibern samtidigt. Avesta kommun lägger en huvudmatning för fiber från By till Hovnäs. By-Horndal Landsbygdsfiber gräver ned slang till fastigheter där inte Vattenfall och Avesta kommun gräver. I möjligaste mån samläggs elkablar samt tomslangar för fiber till vid grävningarna.

Ingen grävning sker utan att det först finns ett markägaravtal (gäller inte grävning på tomten där markägaren själv ansvarar för grävningen samt kontrollerar om kablar finns i backen).

Fastighetsägaren gör följande:

Fastighetsägaren markerar med en stolpe/bräda nedslagen i marken vid husgrunden där fiberkabel skall gå in. Skriv på ”Fiber anslutning här”. Läs först även steg två och fem nedan. Grävfirman lämnar då en slinga 16 mm slang, söktråd och markeringsband vid tomtgränsen och som når fram till den markerade ingångspositionen.

Fastighetsägaren är ansvarig att gräva ner slangen fram till husgrunden. Fastighetsägaren väljer själv vilket djup den grävs ner på. Denna tjänst kan också köpas direkt från grävfirman om så önskas (Se bifogad information). Normalt sker denna grävning vid ett senare tillfälle med mindre maskin.

Om det finns risk att slangen kan skadas (snöplogning, trädgårdsskötsel, m.m.) där den går upp från marken och upp på fasaden ska ett skydd monteras över den. Kan t.ex. vara ett halvrör på samma sätt som elkablar skyddas.

Tips: Ta gärna ett foto på tomtens slangdragning så kommer man lättare ihåg var den går.

 

Steg två: Inkoppling i huset.

Det är en kopplingslåda som kommer att sättas på utsidan av fasaden på huset. Slangen kopplas in i den. På insidan i huset ska en enhet (CPE) att sättas upp. Från denna går en fast monterad fiberkabel som genom ett borrat hål i fasaden ska ut till kopplingslådan på utsidan där slangen kommer.

Fastighetsägaren gör följande:

Borrar ett hål genom fasaden där kopplingslådan finns. Fibern från CPE:n skjuts ut genom hålet, minst en meter kabel måste finnas på utsidan. Fastighetsägaren kommer att få en fråga om hur lång fibern i huset ska vara ( 5, 10,15, eller Max 20 meter) vi rekommenderar 5 meter. CPE:n med rätt fiberlängd levereras sedan av By-Horndal landsbygdsfiber till fastighetsägaren.  Det innebär att slangen ska fram till den del av huset där CPE:n och övriga apparater för fiberanläggningen ska sitta (routern). CPE:n behöver ett vägguttag 220V och det gör även routern så två fasta vägguttag måste finnas vid eller dras fram till denna plats. Fastighetsägaren klammar själv fast den 5 mm tjocka fibern inne i huset och drar den ut genom det borrade hålet. Överbliven kabel lämnas utanför utan att klippas och ska räcka in i kopplingslådan. Fibern får inte böjas mer än att den ”kan runda en snusdosa”.

Tänk på att tjocka eller många väggar i huset kan ge en svagare WiFi signal från routern (kontakt med) vilket gör att man om möjligt bör fundera på var i huset CPE:n och routern ska vara placerade.

För bredbandstelefoni kan de befintliga telefonjacken i huset utnyttjas. Man kopplar en sladd mellan routern och ett av telefonjacken (säkrast det första in i huset då de andra kan vara kopplade på annat sätt, kollas).

 

Steg tre: Iblåsning av fiber i slangen.

När alla slangar i ett område är nedgrävda och kopplingslådorna på husen uppsatta blåses fibern i med tryckluft. Den iblåsta fibern kopplas ihop med den från huset i kopplingslådan på fasaden. Arbetet utförs av entreprenören och utförs utan att denne behöver in i huset.

Fastighetsägaren gör följande:

Ingenting.

 

Steg fyra: Uppstart av fiberanslutningen.

När områdets (oklart i dagsläget hur stort) anslutningar är provkörda och klara behöver entreprenören komma in i huset och starta CPE:n. Besked kommer när anläggningen är klar att köra.

Fastighetsägaren gör följande:

Släpper in entreprenören på en överenskommen tid.

 

Steg fem: För de som beställt Teliaavtalet* från By-Horndal landsbygdsfiber.

De som har beställt Teliaavtalet kommer att få en router för dataavslutningen samt en ”puck” för TV-anslutningen av Telia.

Fastighetsägaren gör följande:

Monterar upp router samt ”pucken”. Om det ska dras kablar till datorer gör fastighetsägaren det på egen hand. Det finns olika uppkopplingsmöjligheter mellan ”pucken” och TV i huset. Fastighetsägaren ordnar själv denna uppkoppling (affärer som säljer TV kan redogöra för de alternativ och priser på utrustning som finns för uppkopplingen. Undersök redan nu de olika uppkopplingsmöjligheterna).

Bredbandstelefoni: I avtalet ingår telefon via fibern. Från CPE:n kopplas en sladd till närmaste telefonuttag och det befintliga telefonjacken i huset kan utnyttjas. Observera att detta fungerar om jacken är framdragna på rätt sätt av installatör. Fungerar det inte måste expert tillkallas. Hur bortkoppling från fasta telenätet ska ske återkommer vi till. En enkel lösning på detta är att istället att ansluta trådlösa telefoner direkt till CPE:n.

 

Steg fem: För de som inte beställt Teliaavtalet.

Väljer själv Internetleverantör och monterar leverantörens utrustning efter CPE:n. Man betalar man en årlig avgift till föreningen på 650 kr inkl moms som en nätavgift och kan sedan själv välja tjänster på http://avesta.zmarket.se/.

 

Betalning av de 20.000:-

Betalning kommer att ske i etapper och faktureras från föreningen med 20 dagars betalningsvillkor. Första fakturan på 10 000 kr kommer i samband med att arbetet startar i ditt område, den andra fakturan på 8 000 kr under arbetets gång men med viss fördröjning från första fakturan och återstående belopp faktureras när fastigheten kopplas in.

 

*Teliaavtalet:

Genom föreningen erbjuds alla ett kraftigt rabatterat gruppavtal hos Telia med bredband/telefoni/TV för 419 kr inkl moms per månad (gäller vid autogiro). Exempel på ingående delar: bredband med 100/100 mbit, Tv-kanalpaket Lagom och bredbandstelefoni (samtalskostnad tillkommer), router och en TV-box

Information och avtal om detta kommer att finnas på by-fiber.se

Det skickas även ut med den 1:a fakturan. Det skickas även med en autogiroanmälan för att underlätta vår administration. Det kommer att faktureras/dras från ert konto 4 ggr per år,

man betalar för 3 mån i förskott.

För tiden:

  • Jan – Mars betalas/dras sista bankdagen i december
  • April – Juni betalas/dras sista bakdagen i mars, plus 100 kr i medlemsavgift
  • Juli – September betalas/dras sista bankdagen i juni
  • Oktober – December betalas/dras sista bankdagen i september