Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 blir den 8:e juni, kallelse kommer med e-post eller vanlig post om vi saknar en e-postadress. Pga pågående Covid-19-utbrott kommer stämman i år att hållas digitalt via Zoom. I samband med kallelsen kommer även kod för åtkomst till stämmohandlingar.