Informationsbrev 20170316

Nu börjar det hända saker i föreningen!

Här kommer nu lite aktuell information från fiberföreningen. Sprid gärna denna information till grannar som kanske inte är med i föreningen än, vi skulle också vara tacksamma om brevet kommer upp på lite anslagstavlor runt om i bygden.

I december kopplades de första fastigheterna in i området från Norrbyn till Näs vilket berörde knappt 70 fastigheter. Nu i dagarna påbörjas arbetet för 30 fastigheter från Spisbo till Mesta där vi sedan tidigare har lagt ner slang tillsammans med Vattenfall och där nätet nu kommer färdigställas. Senare i vår kommer arbetet att dras igång i Rudu där vi är beroende av att Vattenfall även där vill göra en samförläggning.

I det stora området har vi precis skrivit kontrakt med en entreprenör. För entreprenaden i det stora området har vi varit tvungna att följa väldigt strikta regelverk för upphandling vilket har krävt mycket arbete från vår sida. Regelverket som vi måste följa beror på det bidrag vi har blivit beviljade från EU:s landsbygdsprogram som utgör ca 60 % av investeringskostnaden. Arbetet kommer nu in i en intensiv fas och entreprenören startar med en detaljprojektering för området. Vattenfall har även i det stora området visat intresse för samförläggning vilket medför att vi kommer att dela upp området i olika etapper. Den del som kommer påbörjas först är från By skola i söder till Krångede i norr och hela vägen upp längs åsen, denna del kommer starta så fort entreprenören är klar med planering och fått alla tillstånd klara. För de olika grenarna i nätet i övrigt måste vi invänta Vattenfalls planering men hoppas att så många av dessa som möjligt kommer igång under året, vissa kan dock bli fördröjda till nästa år.

För allas skull är det viktigt att vi blir så många som möjligt i föreningen och för planeringens skull är det bra om de som vill gå med men som ännu inte skrivit på anslutningsavtal gör detta snarast. När schaktet väl är igenlagt kommer senare anslutningar att få betala anslutning till faktisk kostnad och utan bidraget hamnar dessa faktiska kostnader ofta på 40.000 till 60.000 kr i vårt område. De anslutningskontrakt som är påskrivna kommer börja skickas tillbaka och vi kommer utnyttja byombuden för att få ut dessa.

För att bli medlem i föreningen och skriva på ett anslutningskontrakt går du till www.by-fiber.se. Fyll i medlemsansökan och skriv därefter ut två ex av anslutningskontraktet, skriv under dessa och skicka in till föreningen (adress längre ned). Anslutning innebär att medlem ska betala insatsbelopp i föreningen om max 20.000 kr. Första insatsen på 200 kr sker i samband med att du blir medlem. Sedan kommer betalningen att ske i etapper och faktureras från föreningen med 20 dagars betalningsvillkor. Första fakturan på 10 000 kr kommer i samband med att arbetet startar i ditt område, den andra fakturan på 6 000 kr under arbetets gång men med viss fördröjning från första fakturan och återstående belopp faktureras när fastigheten kopplas in. I nätet erbjuds alla ett kraftigt rabatterat gruppavtal hos Telia med bredband/telefoni/TV för 419 kr inkl moms per månad. Vill man inte ha detta gruppavtal betalar man istället en årlig avgift till föreningen på 650 kr inkl moms som en nätavgift och kan sedan själv välja tjänster på http://avesta.zmarket.se/. Denna årliga nätavgift är inbakad i priset för gruppavtalet. Avtalsblankett för gruppavtalet finns på hemsidan www.by‑fiber.se. Till de ovanstående avgifterna tillkommer medlemsavgift i föreningen på 100 kr per år.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för By-Horndal landsbygdsfiber

 

Adress för avtal:
By-Horndal Landsbygdsfiber Ek.För.
c/o Petersson
Fornby 108
774 98 HORNDAL

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.